Leta 2019 je Mitja Korpar, nosilec obrti postal kamnoseški mojster.

Leta 2019 je končal tudi Višjo Šolo Srečka Kosovela v Sežani, smer Oblikovanje materialov in tako poslat Inženir oblikovanja.